Export och internationalisering

 • Partnersökning Danmark och Finland, för ett företag inom medicinteknik. 
 • Affärsutveckling export,
  Go International Southern Sweden,  Skåne
 • Agentsökning  Norge och Finland, för ett svenskt lamp- och design företag
 • Strategisk handlingsplan export LRF 
 • Internationella marknads- och försäljningsaktiviteter Food from Sweden Exportrådet
 • Rådgivning och affärs-utveckling export, Exportrådgivare, Exportrådet
 • Nya affärsmöjligheter och etablering i Storbritannien och Tyskland för ett svensk livsmedelsföretag, Exportrådet

Marknadsföring och  kommunikation

 • Internal Communications Manager, Ericssons Globala HR enhet
 • Kommunikationsplattform för Sverige det nya matlandet, Exportrådet, Jordbruksverket och Visit Sweden
 • Kommunikationsstrategi och varumärkesplattform för Ericsson Mobility World,
  Cap Gemini
 • Affärskoncept och trender inom mobilt Internet, mobiloperatör i Bangkok, Ericsson Business Consulting
 • Affärsprocesser CRM telekomoperatör i Mexico City, Cap Gemini
 • Marknadsundersökning och affärsplanering, Botswana Telecommunications,
  Telia Swedtel

Rådgivning, utbildningar och worskhops

 • Export en affärsmöjlighet, Tillväxt Malmö
 • Internationell försäljning
  Sälj och Marknadshögskolan i Stockholm och Göteborg
 • Gästföreläsare IHM Business School and Jönköping International Business School
 • Mentor och affärsrådgivare, Almi Företagspartner Malmö