Aktuellt KIH Consulting

Livsmedelsutveckling Sydost
  • KIH Consulting har under hösten anlitats för att arbeta med exportfrågorna inom ramen för projeket Livsmedels-utveckling Sydost via Kalmar
    Regionförbund

Workshop  inom mobility och automotive med fokus på USA och Kanada. Media Evolution 11 oktober och 8 november

Utbildningar I Internationell försäljning, hösten 2018

  • KIH Consulting genomför utbildningar inom Internationell försäljning på Sälj och Marknadshögskolan i Göteborg

Frukostföresläsning Tillväxt Malmö
  • 12 juni, 2018 kl 07.30 - 09.00
    Export en afförsmöjlighet med KIH Consulting
    föreläsning
 


 

Affärsutvecklingscheckar internationalisering

SME- företag kan söka stöd, sk affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Man kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra internationell satsning på en ny marknad utanför Sverige.
Detta gäller för alla regioner i Sverige.
Läs vidare för villkor och ansökningsblanketter vad som gäler för företagen i Skåne.

På denna sida hittar du nyheter och intressanta länkar som kan hjälpa dig  att utveckla din affär. Sidan uppdateras  regelbundet.